måndag, augusti 22, 2022
Svenska Engelska Russian
Historia Nässjö Sågbladsfabrik
 

Historien om Nässjö Sågbladsfabrik

Företagets grundare Janne Friberg föddes 1875 i Gräsgärde i Arby församling i Kalmar län (Södra Möre) och avled 1942 i Nässjö församling. I mitten av 1890-talet for han, som många andra unga män, till sågverksdistrikten i Norra Sverige där det fanns gott om arbete. Han började på Stora Kopparbergs sågverk i Kubikenborg. Efter någon tid på sågen kom han in i filkammaren där han började lära sig rikta cirkelsågklingor.

Efter några år sökte han och fick arbete som sågriktare på Stridsberg & Björcks sågbladsfabrik i Trollhättan. Där stannade han ett par år till 1901. Året därpå, 1902, startade han J. Friberg Nässjö. En reparationsverkstad för sågklingor. Första tiden fick det lilla antalet maskiner kraft från en liten ångmaskin, senare blev det elkraft och elektriskt ljus från Spexhult Kraftaktiebolag och därefter från stadens elverk. Under slutet av 30-talet startades nytillverkning av cirkelsågklingor, i huvudsak av härdad stålplåt från Spear & Jackson Ltd i Sheffield, England.

År 1944 uppfördes en byggnad för en härdanläggning för max dia. 1250 mm. Uppvärmningen skedde tidigare med eldningsolja. Under krigsåren drogs oljan in och driften övertogs istället av två gengasaggregat för lastbilar vilka monterades utanför fabriksväggen. År 1949 tillbyggdes fabriken och högspänningstransformator installerades och hela driften av företaget blev elektrifierad. Härdugnen byggdes samtidigt om för max 1810 mm cirkelsågklingor. Den nuvarande tredje fabriksbyggnaden vid Sörängsrondellen, Virkesgatan 8, Nässjö, byggdes 1972 med tillbyggnad 1976.


 

 

ProduktkatalogLäs eller ladda ner vår produktkatalog.AB Nässjö Sågbladsfabrik | Virkesgatan 8 | SE-571 38 Nässjö | Tel +46 380 101 02 | Fax +46 380 103 13 | info@nassjosaw.se

© 2013 Nässjö Sågbladsfabrik Användarvillkor Personliga Uppgifter